NEWS

ฉลองเปิดบริการตลาด อมร ผัก ผลไม้ ของสดและอาหารสำเร็จรูปนานาชนิดพร้อมศูนย์อาหารสะอาดสะดวกสบาย

ฉลองเปิดตลาด อมร พบสินค้าราคาพิเศษมากกว่า 300 รายการ เฉพาะวันที่ 31 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560

ช้อปช่วยชาติส่งท้ายปี คืนภาษีได้ วันที่ 14-31 ธันวาคม 2559เชิญพบมหกรรม Grand Sale เพื่อต้อนรับการเปิดโครงการ Amorn Center วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559

บริษัทอมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กโทรนิกส์ มีความยินดีเรียนเชิญท่านไปร่วมเป็นเกียรติในการเปิด โครงการ อมรเซนเตอร์ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม