สิ่งอำนวยความสะดวก

(ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2559)

ที่จอดรถยนต์ 200 คัน

ที่จอดรถจักรยานยนต์มากกว่า 500 คัน

ห้องน้ำสาธารณะ

ห้องน้ำสำหรับคนพิการ

บอร์ดโฆษณาสาธารณะ

ตู้กดเงิน

โทรศัพท์สาธารณะ

สนามเด็กเล่น

ระบบรักษาความปลอดภัย

การแสดงดนตรีสด

จุดชำระเงิน